Geef De Lier weer toekomst!
Laat de politieke weeffout herstellen.

Nieuwsbericht

In de zomer heeft het comité in oprichting “Waarbij hoort De Lier” gepeild in hoeverre het onderwerp leeft onder de burgers van het Westland in het algemeen en De Lier in het bijzonder.
Uit talloze reacties kan worden opgemaakt dat dit inderdaad het geval is.

De initiatiefnemers zetten daarom de volgende stap op weg naar een gedragen antwoord op deze vraag waar De Lier het beste bij past. Als eerste wil het comité hiervoor haar basis verbreden door meer deelnemers aan te trekken.
Zodra dit is gerealiseerd willen de initiatiefnemers concreet aan de slag om een serieuze maatschappelijke discussie op te gang brengen.

Als start hiervan is het comité van plan een bijeenkomst te organiseren met een spreker die gespecialiseerd is in herindelingsvraagstukken.
Er is al een spreker bereid gevonden hierover een presentatie te verzorgen. Deze heeft daarbij al aangegeven dat later gecorrigeerde herindelingen vaker in Nederland voor zijn gekomen.
Ons initiatief is dus geen novum.

Waarbij hoort De Lier?

Woensdag 10 augustus is deze website live gegaan. Een digitaal pamflet rondom de vraag bij welke gemeente De Lier als dorpskern het beste past. Westland of Midden-Delfland?

Volop aandacht

Vrijwel meteen na de lancering gebeurt er van alles. De WOS maakt er een item over, de schrijvende pers gaat ermee aan de slag en de website wordt massaal bezocht. De indicatieve enquête wordt door duizenden Westlanders ingevuld en onze mailbox loopt vol met reacties, van steunbetuigingen tot de vraag "of wij als initiatiefnemers niks beters te doen hebben".

Vraag leeft

Onze vraag of het onderwerp leeft is daarmee positief beantwoord. Wel is behoefte aan meer nuance, meer feiten en vooral meer ruimte om er met elkaar over in gesprek te gaan.
De uitslag van de indicatieve enquête is interessant. Twee derde ziet geen reden voor verandering. Dat is eigenlijk wel te verwachten als je deze vraag zo plots stelt.
Interessanter is dat één derde een verandering wel ziet zitten. Dit moet serieus worden genomen. Dat drie op de tien burgers de gemeentesamenstelling liever anders ziet, mag immers niet worden genegeerd.

Gehoord worden

Hierover in gesprek gaan, is wel het minste wat we kunnen doen. Waarom heerst bij deze grote groep nu ontevredenheid? En wellicht nog belangrijker is de vraag wat van de verandering verwacht wordt? Kortom teveel vragen die onbeantwoord blijven.

Platform voor debat

Voor ons is de belangrijkste uitkomst de vraag naar een publiek gesprek over het thema 'Waarbij hoort De Lier?'. Een gesprek met burgers die gehoord willen worden en door bestuurders die willen luisteren. Een maatschappelijk debat waar wij als initiatiefnemers graag aan bijdragen. Wij ondernemen hiervoor in de komende tijd de volgende acties:

 1. Oprichten van het platform "De Ouwe Lier gaat nooit verloren";
 2. Initiëren van een gesprek met de politiek namens dit platform;
 3. Rondom dit thema zowel digitale als fysieke discussieavonden organiseren;
 4. Afhankelijk van deze gesprekken en discussie uitkomsten een officiële petitie organiseren.

Wie hier overigens aan wil meewerken, is van harte welkom om mee te doen.

Hoort De Lier bij de Gemeente Westland?

Nooit gewild. Toch gebeurd. Simpeler kun je het niet stellen. Ondanks natuurlijke grenzen. Een lange en hechte historie. Een volksraadpleging. Een advies rapport. Een aantal negatieve voorbeelden. Talloze krantenartikelen. Allemaal zeggen ze hetzelfde: Plaats De Lier niet in het Westland. Hoe duidelijk kan het immers zijn: Schipluiden, De Lier en Maasland horen al eeuwen bij elkaar.

Naar de enquête

Ongehoord

Maar het heeft allemaal niet mogen baten. Met één pennenstreek is de scheiding in 2004 definitief. Het karakterrustieke De Lier wordt opgeslokt door de te grote buur in wording. Onderdeel van de Gemeente Westland. Letterlijk en figuurlijk er bij geplakt. Bungelend onderaan. Onderhevig aan de dominantie van Naaldwijk en ’s-Gravenzande.

Geknecht

Gedwongen deelnemer van andermans regio. Van partner verandert in deelnemer. Uitbreidingen van voorzieningen gaan aan De Lier voorbij. Laat staan dat er vernieuwingen plaatsvinden. Meedoen wordt gereduceerd tot bijdragen aan het grotere geheel. Tekenen bij het kruisje is de dagelijkse gang van zaken.

Oplossing

Maar toch, het is nog niet te laat. Historische gebondenheid verbreek je niet zomaar. Dat werkt zo met de diepe wortels van natuurlijke hechtheid. Een onverbrekelijk eenheid van in elkaar overlopende gronden dorpskernen. Uit elkaar getrokken door de bestuurlijke weeffout uit begin deze eeuw. Een fout die om herstel vraagt. Een fout die nog steeds kan worden hersteld. Omdat het kan en moet.

Waarom?

Omdat het goed is voor

 • De Lier
  • Groter deel van een kleiner geheel te zijn.
  • Te passen binnen de historische grenzen en onderlinge samenhang.
  • De natuurlijke band tussen burgerij en bestuur te herstellen.
 • Midden-Delfland
  • Omdat meer inwoners robuuster maakt.
  • Om samen verder te gaan vanuit een gedeelde historie.
  • De overgang te maken van los buurmanschap naar weer vertrouwd partnerschap

Omdat we kortweg samen altijd sterker hebben gestaan en weer willen staan.

Enquête

Uitslag

JA! De Lier hoort bij de gemeente Midden-Delfland: 32% (3171)
Nee! De gemeente Westland mag De Lier houden: 68% (6666)

 Dorpskern De Lier
 Andere kern in de Gemeente Westland
 Gemeente Midden-Delfland
 Andere plaats in Nederland
 Ergens anders in de wereld

Meer lezen, weten of meedoen?

Hou deze website in de gaten. Volg de berichten in de pers. Lees het boek van Jaap van Duijn over de geschiedenis van het Westland. Of doe mee en laat u horen bij de initiatiefnemers. Dan kan via mailadres info@waarbijhoortdelier.nl.

De initiatiefnemers:
Pieter Hoogerbrugge, Lierenaar en oma is geboren in Maasland
Dirk den Hoed, Lierenaar maar nu inwoner van ‘t Woudt
Peter Varekamp, woont in De Lier maar dat was eerst Maasland
Dominic Kras, Lierenaar met veel familie in Den Hoorn
Piet Voskamp, Lierenaar